Privacy

Privacyverklaring Beautytherapie Imago

Beautytherapie Imago, gevestigd aan de Pastoor van Haarenstraat 47, 5464 VE te Mariaheide, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Beautietherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Persoons- en contactgegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst en voor contactmogelijkheden over afspraken en de te verrichten behandelingen. Als cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven dan kan het e-mailadres tevens gebruikt worden voor toezending van informatie per e-mail.
  • Middels het contactformulier op deze website leggen we het volgende vast: naam en e-mail adres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om uw vraag te beantwoorden en/of een afspraak te maken.
  • Bijzondere persoonsgegevens, medische gegevens en/of leefstijlgegevens. Deze gegevens worden vastgelegd afhankelijk van de behandeling 1) of producten in verband met contra-indicaties.
  • Bijzondere persoonsgegevens, BSN-nummer en geboortedatum. Deze gegevens worden vastgelegd indien noodzakelijk voor declaratie bij een zorgverzekeraar.
  • Historie van behandelingen en producten. Deze gegevens worden vastgelegd ter verbetering van de dienstverlening en voor intern gebruik van verkoopstatistieken.
  1. Voor specifieke behandelingen worden bijzondere persoonsgegevens vastgelegd, alle in relatie tot de behandeling. Bij sommige behandelingen wordt vooraf een informed-consent formulier ingevuld waarop dit specifiek wordt vermeld en toestemming wordt gevraagd.

Opslag en toegankelijkheid derden

De persoonsgegevens worden opgeslagen in de basisadministratie en in het back-upsysteem, met uiterste zorg voor uw privacy. We delen uw informatie niet met derden en gebruiken de informatie uitsluitend voor de uitvoering van de werkzaamheden of om contact op te nemen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens en behandel- en verkoophistorie worden gedurende de gehele behandelperiode bewaard tot uiterlijk twee jaar na de laatste behandeling. Daarna worden ze anoniem gemaakt (personalia worden verwijderd) en volgens fiscale richtlijnen nog vijf jaar bewaard.

Contactgegevens verkregen via het contactformulier op de website worden enkel gebruikt om uw vraag te beantwoorden en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautytherapie Imago en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautytherapieimago.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken

Beautytherapie Imago gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.